Zevsi arılar xilas etdi

Antik Yunan və Roma mədəniyyətinin bəşəriyyətə bəxş etdiyi töhvələr məlumdur. Bəşəriyyətin yaradılışından tutmuş, bir çox qədim adət-ənənəni özündə əks etdirən miflər bir-birindən maraqlı hadisələrlə zəngindir. Bu yaxınlarda öyrəndim ki, sən demə, qədim yunan mifologiyasında arılar Ölülər Dünyası – Yeraltı Aləmlə əlaqələndirilirdi. Belə ki, adətən bal pətəkləri qayaların və mağaraların Yeraltı Dünyaya keçid olan yarıqlarında saxlanılırdı. […]

More