Baldan uşaqlar üçün istifadə qaydaları

Müasir dövrün insanı kifayət qədər inkişaf etmiş düşüncə tərzinə malikdir və biz artıq həyat tərzimiz, sağlamlığımızla daha çox maraqlanmağa başlamışıq. Daha doğrusu, onsuz da ekoloji cəhətdən korlanmış dünyamızda necə sağlam qala bilmək barədə tədbirlər həyata keçirir, bütün bunların zəruri olduğunu anlayırıq artıq. Bugün valideynlər də övladlarının sağlam həyat tərzi sürməsinə xüsusi diqqət göstərirlər. Təbii müalicə […]

More