Arılar və rənglər…

Arılar və çiçəklər – bir-birinə çox ehtiyacı olan iki dost canlılar… Arıların bal istehsal etməsi üçün çiçəklərdən nektar toplaması vacibdir. Bir arının balı, əslində, öz balası üçün hazırladığını nəzərə alsaq, deməli, çiçəklərsiz bu zəhmətkeş canlıların həyatı olmaz. Yaxşı bəs çiçəklər? Çiçəklərin də öz növbəsində, tozlanma prosesi üçün arılara ehtiyacı vardır. Əslində, bu günkü yazımda sizə […]

More