Bal arıları haqqında bilmədiklərimiz

Hər bir canlının özünəməxsus xüsusiyyətləri var. Arılar da həmçinin. Bu sevimli heyvanları əksəriyyətimiz əvəzsiz məhsul – bal istehsalçısı olaraq tanıyırıq.  Lakin arılara aid elə maraqlı xüsusiyyətlər var ki, onları sizin üçün araşdırdım: 1. Arılar çiçəklər, meyvələr və tərəvəzlərin tozlanma prosesində aparıcı funksiyanı yerinə yetirir (tozcuqları bir çiçəkdən digərinə daşıyaraq). 2. Nektar toplanması zamanı arı 50-dən […]

More